Zumwalt

prairie

Zumwalt Prairie

Preserve

Oregon

Enterprise

Idaho

Wallowa-Whitman

National Forest

50 km

50 miles

Zumwalt

prairie

Zumwalt Prairie

Preserve

Oregon

Idaho

Enterprise

Wallowa-Whitman

National Forest

50 km

50 miles