Jilin

Liaoning

Xinjiang

North Korea

Beijing

China

1000km

500mi

Jilin

Xinjiang

Liaoning

Beijing

North Korea

China