Lithuania

Baltic Sea

Białowieża

national park

Poland

Poznań

Warsaw

Lubartów

Czerwionka-

Leszczyny

Katowice

Mielec

Kraków

Czech Republic

Slovakia

200 km

200 miles

Lithuania

Baltic Sea

Białowieża

national park

Poland

Poznań

Warsaw

Lubartów

Czerwionka-

Leszczyny

Katowice

Mielec

Kraków

Czech Republic

Slovakia

200 km

200 miles