Gulf of Aden

Djibouti

Somaliland

Hargeisa

Ethiopia

Somalia

Indian Ocean

Mogadishu

200 km

200 miles

Gulf of Aden

Djibouti

Somaliland

Hargeisa

Ethiopia

Somalia

Indian Ocean

Mogadishu

200 km

200 miles