Palestinian protest sites

Mediterranean Sea

Beit Lahia

1

Sderot

Gaza City

2

Beit Hanoun

3

Gaza

Israel

4

Rafah

5

Egypt

10 km

20 miles

Beit Lahia

Mediterranean Sea

1

Sderot

Gaza City

2

Beit Hanoun

3

Gaza

Israel

4

Rafah

5

Egypt

10 km

20 miles