Wakkanai

Sea of

Okhotsk

Shiretoko

peninsula

Japan

(Hokkaido)

Furano

valley

Sapporo

Kushiro

Niseko

Noboribetsu

Japan

30 km

Tokyo

30 miles

Wakkanai

Sea of

Okhotsk

Shiretoko

peninsula

Japan

Tokyo

Japan

(Hokkaido)

Furano

valley

Sapporo

Kushiro

Niseko

Noboribetsu

20 km

20 miles