Migration routes into Europe

Land routes

Sea routes

Arrivals by sea in 2017

Spain

13,597

Italy

110,329

Greece

22,105

Algiers

Samos

Tarifa

Tunisia

Hoceima

Tripoli

Morocco

Zarzis

Algeria

Libya

Saba

Niger

Gambia

800 km

800 miles

Land routes

Sea routes

Arrivals by sea in 2017

Spain

13,597

Italy

110,329

Greece

22,105

Algiers

Samos

Tarifa

Tunisia

Hoceima

Tripoli

Morocco

Zarzis

Algeria

Libya

Saba

Niger

Gambia

800 km

800 miles

Land routes

Sea routes

Arrivals by sea in 2017

Italy

110,329

Spain

13,597

Greece

22,105

Mediterranean Sea

Algiers

Samos

Tarifa

Hoceima

Tunisia

Atlantic Ocean

Tripoli

Zarzis

Morocco

Algeria

Libya

Tamanrasset

Niger

Agadez

Niamey

Saba

Gambia

400 km

400 miles