30 miles

30 km

Greece

Kosovo

Macedonia

Albania

Corfu

Ionian

Sea

Lake Ohrid

Shkodër

Urakë

Vlorë

Sarandë

Berat

Bilisht

Dardhe

Tirana

30 miles

30 km

Greece

Kosovo

Macedonia

Albania

Corfu

Ionian

Sea

Lake Ohrid

Shkodër

Urakë

Vlorë

Sarandë

Berat

Bilisht

Dardhe

Tirana

30 miles

30 km

Greece

Kosovo

Macedonia

Albania

Corfu

Ionian

Sea

Lake Ohrid

Shkodër

Urakë

Vlorë

Sarandë

Berat

Bilisht

Dardhe

Tirana

Bilisht

30 miles

30 km

Greece

Kosovo

Macedonia

Albania

Corfu

Ionian

Sea

Lake Ohrid

Shkodër

Urakë

Vlorë

Sarandë

Berat

Dardhe

Tirana