Isis take Ramadi

Ramadi

Kurdish

Contested

Iraqi govt

Kurdish regional govt

Isis losses since Aug 2014

Isis dominant

Baghdad

Kobane

Raqqa

Mosul

Irbil

Tikrit

Qaim

Fallujah

Rutba

Kerbala

100 miles

Iran

Iraq

Turkey

Syria

Ramadi

Kurdish-held town

Contested town

Iraqi govt -held town

Kurdish regional govt

Isis losses since Aug 2014

Isis dominanted areas

Damascus

Aleppo

Baghdad

Kobane

Raqqa

Mosul

Irbil

Tikrit

Qaim

Fallujah

Rutba

Kerbala

100 miles

Iran

Iraq

Turkey

Syria

Kurdish-held town

Contested town

Iraqi govt-held town

Isis losses since Aug 2014

Isis dominated areas

Ramadi

Kurdish

regional

government

Damascus

Aleppo

Baghdad

Kobane

Raqqa

Mosul

Irbil

Tikrit

Qaim

Fallujah

Rutba

Basra

Kerbala

100 miles

Iran

Iraq

Turkey

Syria

Contested town

Kurdish-held town

 

 

Iraqi government-

held town

 

 

Isis losses since

Aug 2014

Isis dominated areas

 

 

Ramadi

Kurdish

regional

government

Damascus

Aleppo

Baghdad

Kobane

Raqqa

Mosul

Irbil

Tikrit

Qaim

Fallujah

Rutba

Basra

Kerbala

100 miles

Iran

Iraq

Turkey

Syria