MareaTurkeySyriaAleppoDamascusHimsLatakiaDoumaHamahDayr az ZawrAr RaqqahTartusDar'aIdlibAl HasakahManbijAl QamishliAbu KamalAs SuwaydaTadmurAd NabkAzazAl Qunaytirah50 km50 miles