Ukraine is set to elect a comedian and actor with no political experience as its new president
First round voting, April 2019
% of vote
0
5
10
15
20
25
30
Volodymyr Zelenskiy 30.24%
Petro Poroshenko 15.95
Yulia Tymoshenko 13.4
Yuriy Boyko 11.67
Anatoliy Hrytsenko 6.91
Ihor Smeshko 6.04
Oleh Lyashko 5.48
Oleksandr Vilkul 4.15
Ruslan Koshulinsky 1.62
Yuri Tymoshenko 0.62